Růžička Josef

Růžička Josef

Narozen 19.března 1918 v Červeném Újezdě, zemřel 10.dubna 1982 v Radotíně.

obchoidník, řidič, dělník

Vybudoval známou prodejnu "U Růžičků", byl to člověk aktivní a veřejně činný. Volný čas věnoval studiu archivů a práci pro Letopisecký aktiv, jeho rozsáhlé písemné dílo je uloženo v radotínském archivu.

Držitel Československého válečného kříže roku 1939, medaile Za věrnost a brannost, medaile Za chrabrost před nepřítelem, medaile Za zásluhy ČSR I.stupně. Po dobu okupoace byl velitelem ilegální skupiny.

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode