Významní občané Radotína

 • Babička František Babička František

  19.8.1836 -  2.3.1929 Radotín, čp. 18 2x ženat, 10 dětí, 2 zemřely jako malé.  Vyučen krejčím. Jako vynikající hudebník na řadu nástrojů hrál v kapele pražských ostrostřelců, která jako nejlepší pražská dechová kapela šla v čele průvodu při kladení základního kamene ND v Praze 16. května 1868. O 50 let později, 26. května 1918, byl přítomen slavnosti 50ti let kladení základního kamene ND v Pantheonu Národního muzea. Jeho vnuk Antonín Babička, nar. 1907, bytem Radotín, Pod Klapicí (dř....

 • Balý Václav Balý Václav

  Narozen 20.11.1887 v Chaloupkách okr. Hořovice, zemřel 16.8.1944 v koncentračním táboře ve Zweibrückenu. Vyučený strojní zámečník, v Radotíně bydlel od roku 1926, syn Štěpán. Od roku 1929 byl členem obecního zastupitelstva za KSČ. V době okupace zorganizoval z funkcionářů KSČ ilegální skupinu, tzv. "starou", jejímž úkolem bylo opatřovat peníze, kterých bylo třeba na úkony, které si komunistická strana dala. Těsně po okupaci přišel s návrhem, aby KSČ v Radotíně rozšiřovala ilegální...

 • Bártl Jan Bártl Jan

  Narozen 23. března 1967 zemřel 14. října 2016 Průkopník českých strongmanů .  Od 15 let se věnoval lehké atletice, do té doby působil na pozici hokejového brankáře, tři roky hrál tenis a rekreačně basketbal. Od roku 1984 byl v reprezentaci ČSSR a ČR ve vrhu koulí. Závodil za Spartu a Duklu, v roce 1998 skončil s atletikou a přešel ke strongmanům. Aktivní siláckou kariéru ukončil v roce 2008 po vleklých zraněních. Své zkušenosti a poznatky poté předával mladším strongmanům, pracoval také...

 • Bejlek Antonín

  Narozen 5.11.1910 v Radotíně, zemřel 28.11.1971 v Praze. Strojní zámečník, v Radotíně bydlel do svého druhého sňatku v roce 1954. První manželka Pavla roz. Babičková, dcera Pavlína. Kolem roku 1926 vznikl v Radotíně jazzový orchestr, kterého byl Antonín Bejlek spoluzakladatelem a kapelníkem. Soubor nesl název jeho iniciál "AB" a byl velice znám po celém kraji, i  v Praze. Orchestr hrál nejen k tanci, ale pořádal i koncerty v radotínské sokolovně. Antonín Bejlek sám hrál na housle,...

 • Binhack Petr Ing. Binhack Petr Ing.

  Narozen 12. dubna 1948, zemřel 19. července 2020 v Radotíně. Syn David a dcera Martina. Pocházel ze známého radotínského rodu stavitele Josefa Kočího a mlynářského klanu Kalinů z Válcového mlýna na Cikánce. V roce 1990 byl zvolen zastupitelem za Občanské fórum, o rok později se stal člen Občanské demokratické strany. Zastupitelem byl nepřetržitě až do října 2018. Od roku 2006 byl předsedou místní letopisecké komise, kde již dříve působila jeho maminka, dcera stavitele Kočího. Funkci radního, v...

 • Brejcha Jaroslav

  Narozen 24.4.1884, zemřel 8.10.1936  v Radotíně. Tesař, poštovní zřízenec. V Radotíně bydlel do roku 1919 v dnes již zbouraném domku v Havlíčkově ulici (trafika pí. Stříbrné) na začátku dnešní Strážovské ulice, poté do roku 1927 Na Výšince v bývalé tiskárně Wachet, pak postavil rodinný dům V Edenu. Dcera Emilie a syn Jiří. Vyučil se tesařem, na zkušenou pobýval v Itálii, Francii a Německu, bojoval v 1. svět. válce a od roku 1920 pracoval jako poštovní zřízenec. Byl členem Sboru...

 • Brodský Ladislav JUDr. Brodský Ladislav JUDr.

  Narozen 4.6.1902 ve Vsetíně, v Radotíně bydlel od roku 1924. Doktor práv. Po příchodu do Radotína se stal sbormistrem orchestru Jana Kozy, sbormistrem pěveckého spolku Dalibor, v roce 1932 ditigentem a posléze předsedou hudebního odboru závodního klubu ROH n.p. Janka ZRL a to až do jeho zániku.  Po 2. svět. válce byl zvolen 2. místostarostou tělovýchovné jednoty Sokol a zastával také funkci předsedy pořadatelského odboru této jednoty.

 • Brutar Jaroslav Brutar Jaroslav

  Jaroslav Brutar se narodil 30. dubna 1903 v Praze Libni.   Jaroslav Brutar byl původně strojní sazeč, v roce  1929 se táta oženil a se ženou Boženou vychoval 3 dcery, Jaroslavu, Hanu a Evu. Podnik založil v domku V Edenu, kde vyráběl kamna. Proslulá byla koupelno-prádelnová kamna značky Brutar, která byla jeho patentem. Zemřel v srpnu 1983.

 • Burian Václav Burian Václav

  Narozen 8.1.1909, zemřel 6.7.1990. V Radotíně bydlel od roku 1910. Syn Jiří, dcera Eva. Po dobu deseti let byl vedoucím střídavě žáků a dorostenců v tělovýchovné jednotě Sokol, vyjednával zápasy, organizoval hry, zájezdy a turnaje. Kromě toho se plně věnoval hudbě a divadlu. Hrál na housle, klarinet a harmonium. Řídil smyčcový orchestr Besedy Tyl, účinkoval jako dirigent i v dramatickém sdružení Čechie, kde řídil operety. Hrával i loutkové divadlo, byl členem pěveckého sboru Dalibor a...

 • Bydžovský Stanislav Bydžovský Stanislav

  Narozen 1907 na Ostravsku, zemřel 1948 v Radotíně.  V Radotíně bydlel od roku 1939. Byl dobrým hudebníkem a podílel se na činnosti ochotnického divadla Čechie, založil kroniku tohoto spolku, kterou vedl až do své smrti. Kroniku poté dokončoval Jiří Daňhelka. 

 • Čepička Ladislav

  Narozen 18.12.1910 v Kounicích u Českého Brodu. Pracoval jako úředník, v Radotíně bydlel od roku 1923 do roku 1978. Ženatý, tři děti. Spoluzakládal sokolský hudební kroužek v roce 1930 spolu s Václavem Burianem, Mílou Kubelkou, Slávou Holingerem. To byl počátek hudebního odboru Sokola, jehož byl kapelníkem. Hudební odbor sestával ze smyčcového orchestru, který účinkoval při Šibřinkách, akademiích apod. a z dechového a tanečního orchestru, který účinkoval na Sletě roku 1932. Výnosem z tohoto...

 • Čondl Karel PhDr.

  Narozen 21. dubna 1900 ve Mšeci u Slaného, zemřel 4. září 1977 v Dobřichovicích. V Radotíně bydlel od října 1929 do listopadu 1939 a poté od roku 1958 do roku 1976. Pracoval jako zemský školní inspektor, na zemské školní radě jako vedoucí pedagogického oddělení  a ústřední školní inspektor na ministerstvu školství, posléze jako profesor a ředitel pedagogického gymnázia v Praze. Byl redaktorem časopisu pro mládež Naše republika. Své zkušenosti vypsal ve spise České školy...

 • Čubová Terezie

  Narozena roku 1914 ve Vrcově, okr. České Budějovice. V Radotíně bydlela od roku 1945. Ošetřovatelka na I. chirurgické klinice v Praze, později diplomovaná porodní asistentka. Vdaná, dvě děti. V letech 1945-1950  pracovala v Radotíně jako porodní asistentka, přivedla na svět cca 250 dětí. Poté zaměstnankyně OÚNZ, obvodní ženská sestra v obvodě Radotín a přilehlých obcích, prováděla pečovatelské návštěvy těhotných, šestinedělek i novorozenců.

 • Daňhelka Jiří Daňhelka Jiří

  Narozen roku 1910 na Smíchově. Úředník, v Radotíně bydlel od 14.5.1924. Manželka Marie, syn, dcera. Byl členem Sokola, členem Lawn Clubu, členem dramatického spolku Čechie, kde  zastával funkci předsedy v době 2. svět. války až do roku 1948. Po zemřelém Stanislavu Bydžovském dokončil kroniku Čechie.

 • Dlouhý Miroslav MUDr. Dlouhý Miroslav MUDr.

  Narozen 29.února 1928, zemřel 1.března 2014 v Radotíně. Od roku 1952 pracoval jako obvodní lékař na poliklinice v Radotíně, manželka Helena, učitelka na ZŠ. Člen Spartaku Radotín, místní organizace Čs. Červeného Kříže, člen Letopisecké komise a autor mnoha přednášek z historie Radotína, přispíval do radotínského časopisu Šemík - autor četných článků o historii Radotína.

 • Drahoš Alois

  Narozen 1918 v Litomyšli Člen mládeže Zdeňka Nejedlého, 1937 se přihlásil do Interbrigád, roku 1938 odjel do Španělska, přidělen k 129. brigádě Batalion Checo, později Batalion Dirisionário. Zúčastnil se boje na hlavních frontách Caspe a Ebro. Od roku 1939 v Čs. zahraniční armádě ve Francii, bojoval  na frontách Marna, Loira. Po pádu Francie se dostal do Anglie, kde vstoupil do anglické armády P.C., poté opět Čs. armáda v zaraničí až do 22.12.1945.

 • Dražan Josef Dražan Josef

  Narozen 1911 v Příbrami, zemřel 1981 v Černošicích učitel, hudebník, v Radotíně bydlel v letech 1931-1958. Dcery Jarmila a Martina, syn Pavel, v Anglii. V Radotíně založil dětský pěvecký sbor, ten byl roku 1945 přejmenován na Dívčí pěvecký sbor. Sbor koncertoval i v zahraničí, propagoval kulturu českého sborového zpěvu ve Finsku, Maďarsku, Itálii a Švýcarsku. Přátelil se s J. B. Foersterem.    

 • Drchota Václav Drchota Václav

  Narozen 5.12.1854, zemřel r. 1928 v Radotíně. Otec Václav, děti Vlastimil, Marie, Vratislav. Rod Drchotů od druhé poloviny 19. století hospodařil na gruntu čp. 5. Václav Drchota dlouhá léta působil jako starosta Sokola Radotín a velitel hasičského sboru. Hasičský sbor dostal později Drchotovu stodolu darem a užíval jí coby zbrojnici až do roku 2019.

 • Drchota Vlastimil Drchota Vlastimil

  Narozen 11.10.1882, zemřel na skvrnitý tyfus 22. března 1915 ve Skoplje. Otec Václav, děti Jan a Jiřina. Dlouholetá činnost v tělovýchově, přeborník ČOS v hodu oštěpem.

 • Drdla Ferdinand Ing.

  Narozen 1902 v Luhačovicích, zemřel 1979 v Davli. Manželka Vlasta, dcera Marcela, syn Ferdinand. Kolem roku 1935 založil v Radotíně Na Benátkách výrobnu speciálních šroubů "Šrouby Drdla". Při znárodnění roku 1948 firmu převzal n.p. PAL. Založil také II. fotbalový klub "Drdla".

 • Ejem František Ejem František

  Narozen 29.června v Třebotově. Technický úředník, syn Jiří, dcera Helena. Spoluzakladatel Dragounovy kapely v roce 1918, pěveckého sboru Dalibor roku 1918, dramatického sdružení Čechie roku 1922. Člen Sokola a spoluzakladatel I. sportovního klubu v Radotíně - fotbal, roku 1926. Za protektorátu členem ilegálního národního výboru.  

 • Ejem Josef gen. Ejem Josef gen.

  Narozen 17.1.1892 v Radotíně, zemřel 29.9.1957 v Praze. Původně učitel, po 1. svět. válce důstojník čs. armády, velitel pražské posádky. Člen Sokola, před 1. svět válkou jeho náčelníkem, během 2. svět. války pět let internován ve věznicích a koncentračních táborech v Osvětimi a Buchenwaldu.  

 • Fišer Miroslav Fišer Miroslav

  Narozen 3.5.1919, zemřel 14.4.1990 v Radotíně. dcera Kateřina Většinu života pracoval v Jance jako dělník, než šel do důchodu tak i jako jeřábník. Úředníkem byl někdy v šedesátých letech.  Byl velmi uznávaným rozhodčím pro výkon psů služebních plemen. Vycičil několik desítek psů pro nevidomé a také vycvičil fenu Ajku, která vyhledávala únik plynu. Roku 1952 byl zakládajícím členem kynologického klubu Radotín, který i po mnoho let vedl.

 • Flieder Josef

  Narozen 5.3.1887 v Litomyšli, zemřel 31.5.1961 v Radotíně. V Radotíně bydlel od 18.2.1922, otec byl vedoucím knížecího pivovaru v Litomyšli, dcery Marie a Jarmila. Pracoval jako technický ředitel firmy Janka, roku 1933 založil vlastní podnik - továrnu Flieder Radotín, po znárodnění roku 1948 ředitel závodu PAL Radotín.

 • Frais Josef Frais Josef

  Narodil 24. ledna 1946 v Milenově, zemřel 10. ledna 2013   Vyučený horník, spisovatel a dramatik, v Radotíně bydlel od roku 1989. Manželka Ivana, dcery Alexandra a Monika.   Do roku 1965 pracoval jako havíř v Ostravě. Na konci 60. let působil jako dramaturg a rozhlasový redaktor, počátkem 70. let však byl trestně stíhán pro údajné pobuřování a hanobení státu kvůli uvedení ironického muzikálu v ostravském divadle. Od té doby pracoval v dělnických profesích, ale začal se také...

 • Fürst Rudolf JUDr. Fürst Rudolf JUDr.

  Narozen 31.5.1912 Podnikový právník firmy Janka, bydliště Praha 4. Od roku 1947 byl dirigentem pěveckého sdružení Dalibor, s kterým nastudoval a provedl v Radotíně řadu oper i operet. Pod jeho vedením hostoval Dalibor v různých městech.

 • Heckel Vilém Heckel Vilém

  Narozen 21.5.1918 v Plzni, zemřel 31.5.1970 v Peru. Fotograf, v Radotíně bydlel v letech 1942-1956. Manželka Milada, dcery Eva a Helena. Publikovat začal ve čtyřicátých letech, po válce především fotografování hor. Poprvé vystavoval v Praze roku 1960 fotografie z horolezecké výpravy na Kavkaz. Roku 1968 obdržel vyznamenání"Za vynikající práci". 31.5.1970 byl spolu s celým čs. táborem pohřben pod lavinou, která se utrhla při zemětřesení od stěny hory Huascarán v peruánských Andách. V Radotíně...

 • Helma František Helma František

  Narozen 11.6.1873 v Kosoři, zemřel 19.3.1935 v Radotíně. Vyučen bednářem, poté obecní strážník. V Radotíně bydlel od roku 1890, tři děti, dcery Růžena a Jarmila, syn Josef. Roku 1896 spolu s Václavem Karnetem založili radotínskou kapelu, roku 1918 dětský orchestr.

 • Hnilica František PhMr. Hnilica František PhMr.

  Narozen 18.2.1885 v Horkách u Olomouce, zemřel 5.4.1964 v Radotíně. lékárník V Radotíně bydlel od roku 1930, synové Otakar a Zdeněk. Od roku 1930 majitelem lékárny v Radotíně, člen Čs. lékařské společnosti - obor farmacie.

 • Holík Jaroslav Holík Jaroslav

  Narozen 15.12.1878 v Jílovém, zemřel 12.8.1969 v Radotíně. Řídící učitel, v Radotíně bydlel od roku 1905. Syn lékaře v Jílovém, dvakrát ženat, z prvního manželství syn a dvě dcery, z druhého manželství syn. Výborný pedagog, po více než tři desetiletí vychoval tisice dětí. Pro školu vytvořil řadu praktických a názorných pomůcek. Roku 1908 založil pro učně v Radotíně "Pokračovací školu živnostenskou", byl členem Sokola a spoluzakladatelem Okrašlovacího spolku.

 • Holub Jiří Ing. Holub Jiří Ing.

  Narozen 26. října 1930, zemřel 27. srpna 2020 v Radotíně. Manželka Helena, dcery Dana a Petra. Ing. Holub byl původní profesí stavař. Do čela radotínské radnice byl zvolen prakticky ihned po sametové revoluci, v roce 1990, a později ještě dvakrát. O jeho oblíbenosti svědčí fakt z roku 2002. V komunálních volbách už tehdy jako lídr ODS nekandidoval. Získal ale největší počet preferenčních hlasů a po následující čtyři roky působil jako radotínský místostarosta. Během působení Jiřího Holuba ve...

 • Hůrková Drahomíra Hůrková Drahomíra

  Narozena 17.4.1917, zemřela 12.6.1990 v Praze. V Radotíně bydlela od roku 1938. Její první manžel byl Viktor Srkal, známý novinář, který zemřel roku 1948 na infarkt. Později se provdala za Ludvíka Vencla. Otec: Jan Břetislav Hůrka, dcera: Drahomíra Stínilová, narozena 1951.  Vystudovala herectví a zpěv u na pražské Státní konzervatoři, později se věnovala loutkoherectví. Od roku 1936 angažmá Voskovec+Werich, 1937 Uranie, 1938 Plzeňské a Vinohradské divadlo, v letech 1939-1945...

 • Janka Jan Janka Jan

  Narozen 31.5.1845 v Žatci, zemřel 30.9.1912 v Praze. Technik, v Radotíně bydlel od roku 1907. Zakladatel továrny Janka, později Janka a spol., Janka- ZRL 1930, n.p., dnes JANKA Engineering s.r.o. Syn Josef, pozdější spolumajitel firmy, dcera Františka, prokuristka firmy. V roce přihlásil k provozování klempířskou dílnu v Praze v Dlouhé ulici, kde zahájil výrobu vodních a kolových ventilátorů s 15 dělníky. Prostory v centru města časem přestaly rozvíjející se výrobě postačovat, a tak byl...

 • Jedlička Josef Ing., CSc. Jedlička Josef Ing., CSc.

  narozen roku 1927, zemřel v lednu 2020 ve věku 92 let. V roce 1953 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, v roce 1959 získal titul CSc. Do roku 1991 přednášel na katedře technologie silikátů VŠChT obor maltovin (cement, vápno, sádra) a vychoval několik desítek odborníků tohoto oboru (nejen pro radotínskou cementárnu). V letech 1990 – 1991 vedl Ústav skla a keramiky této katedry. V roce 1991 odešel do důchodu, byl nejdéle působícím pedagogem a vědeckým pracovníkem...

 • Ježek Josef Ježek Josef

  Narozen 4.8.1909 v Druztové u Plzně, zemřel 5.1.1984 Odborný učitel, v Radotíně bydlel od roku 1945. Syn Michael, dcera Marie. Učil češtinu, zeměpis a dějepis, od roku 1946 byl radotínským kronikářem a členem letopiseckého aktivu, měl mnoho přednášek o historii Radotína. Byl varhaníkem v katolickém kostele.

 • Karnet Václav

  Narozen 9.4.1907 v Kosoři, zemřel 28.3.1981 v Radotíně Vyučen klempířem, hudebník, v Radotíně bydlel od roku 1910. Synové Vlastimil a Václav. Byl členem několika radotínských orchestrů - Sokolského dechového, orch. Kauckého, Pechara, Šnajberka, Sojky, Bejlka a přes 50 let členem slavného orchestru Jaromíra Vejvody ve Zbraslavi.

 • Karnet Vlastimil

  Narozen 16.11.1910 v Kosoři, zemřel 4.8.1976 v Radotíně Vyučený instalatér topenář, hudebník, v Radotíně bydlel od roku 1910. Syn Zdeně, dcera Miluše.. Hrál na několik hudebních násttrojů, např. housle, violu, trubku, hornu. Byl členem radotínských orchestru Josefa Kauckého, Josefa Pechara, Jaroslava Šnajberka, Jaromíra Vejvody. Na sokoldkých sletech a slavnostech hrál se sokolskou kapelou s kapelníkem Ladislavem Čepičkou spolu se svým otcem, bratry a bratrancem Josefem Helmou.

 • Kočí Josef

  Narozen 21.6.1879 v Mutějovicích, zemřel 19.3.1947 v Radotíně. Stavitel, v Radotíně bydlel od roku 1910. dcery Libuše a Věra, syn Jaromír. V Radotíně postavil více než 400 rodinných domků, řadu činžovních domů, budovu pošty. Mimo to v letech 1913-1920 postavil silnici od mlýna "U Kalinů" k cementárně Lochkov a silnici z Radotína od Portlandu do Velké Chuchle. Kromě toho firma J. Kočí stavěla kolonii rodinných domků v Praze Vokovicích, která nese jméno "Kočího kolonie". Pro své stavby vyráběl...

 • Kokoška Miroslav Kokoška Miroslav

  Narozen roku 19.7.1944 v Radotíně, zemřel 2005 v Praze. Hudebník, v Radotíně bydlel od roku 1944, absolvent oddělení bicích nástrojů pražské konzervatoře. Jeho zásluhou se melodický bicí nástroj marimba dostal na koncertní pódia. Od roku 1975 byl členem orchestru čs. televize, hrál na xylofon, vibrafon a zejména na marimbu, pro kterou skládal vlastní skladby. Založil Pražské marimbové trio - flétna, marimba, housle, které vystupovalo i na Pražském jaru.

 • Kolprechtová Marie

  Narozena 5.2.1900 v Radotíně jako Pospíšilová, hostinská. Manžel Karel, synové Václav a Karel, dcera Mařenka. V 31 letech ovdověla a starala se sama o tři děti. Do svých 78 let pracovala v hostinci svých rodičů, později RaJ v Radotíně se svou dcerou Marií. Vzorně a poctivě vedený hostinec byl po obou hostinských pojmenován "U Mařenek".

 • Koza Jan Koza Jan

  Narozen 22.4.1894 v Třebotově, zemřel 10.12.1959 v Radotíně. člen České filharmonie - l. housle, v Radotíně bydlel od roku 1918, syn Jan - od roku 1955 změna jména na "Kozák" Mimo své hlavní povolání v České filharmonii založil v Radotíně hudební školu, kterou vedl 30 let. Začínali u něj mnozí profesionální hudebníci (J. Tesař, člen ČF, M. Kokoška, kytarista š. Rak). Založil Radotínské kvarteto, v rámci Sokola založil Velký dechový orchestr a z místních amatérů, žáků své školy a za výpomoci...

 • Kozáková Irena Kozáková Irena

  Narozena 25.4.1928, zemřela 13.7.2007 v Radotíně. úřednice, kronikářka Radotína, manžel Jan, dcera Irena Členka kulturní komise MNV, členka letopiseckého aktivu(od ledna 1991 komise), v letech 1991 až 1999 kronikářka obce. Po sametové revoluci roku 1989 zakládající členka Občanského fóra v Radotíně, poté zastupitelka za ODS. Z její iniciativy byla vybudována pěší stezka kolem Berounky.  

 • Kříž František

  Narozen 8.4.1903 v Radotíně stavitel V Radotíně bydlel do roku 1951, poté se odstěhoval do Bratislavy. V letech 1927-1948 v Radotíně postavil: budovu měšťanské školy (nyní Gymnazium Oty Pavla), r. 1929 přístavbu továrny Marmorea, r.1931 přístavbu obecné školy, r.1933 modlitebnu Českobratrské evangelické církve, rekonstruoval ulice i místní továrny, postavil desítky rodinných domků. MimoRadotín stavěl i v Praze Na Pankráci, v Řeži, v Ruzyni, v Lochkově a ve Slivenci. V letech 1922-1939 byl...

 • Liška Karel Liška Karel

  Narozen 10. ledna 1910 v Praze heraldik manželka Anna, dcera Libuše, synové Pavel a Ivo Je autorem radotínského znaku, od roku 1977 členem Letopisecké komise.

 • Löffelmann Ferdinand Löffelmann Ferdinand

  Narodil se  26. ledna 1945 v Radotíně,  zemřel 18. prosince 2019 v Třebotově. Manželka Zdena, dcera Dita. Byl známým a oblíbeným radotínským malířem, pravidelně vystavoval své obrazy na podzimní výstavě Kruhu radotínských výtvarníků v kulturním domě U Koruny. Oblíbeným námětem jeho obrazů byla řeka Berounka a její okolí. Traduje se, že když byl malý, maminka mu zabalila barvičky, stojan a posadila ho na mez u lesa nad hájovnou a on si celý den maloval Radotín. Jako člen letopisecké...

 • Macháček Josef Macháček Josef

  Narozen 31. ledna 1818 v Radotíně, zemřel 23. března 1870 ve Králově Dvoře. Zapojil se aktivně do dění revolučního roku 1848. Po potlačení revoluce byl zatčen a souzen, nicméně na amnestii propuštěn. V roce 1850 založil ve Zdicích prosperující cukrovar, jehož spoluvlastníkem byl až do své smrti. Do politiky se vrátil po roce 1861 jako poslanec Zemského sněmu a Říšské rady a podílel se na vzniku mnoha kulturních, společenských a hospodářských institucí. Byl přítelem Dr. Riegra, společně...

 • Máchová-Heryánová Anna Doc. Máchová-Heryánová Anna Doc.

  Narozena 10. 5. 1923, zemřela 14. 12. 2016. Klavíristka, profesorka AMU. Pocházela z Rychvaldu ve Slezsku, studovala v Přerově a pak na pražské konzervatoři u Ilony Štěpánové-Kurzové. Na tuzemských pódiích objevovala od roku 1947. Získala čestné uznání na prestižní Chopinově soutěži ve Varšavě v roce 1949, stejně jako čtvrté místo ve druhém ročníku soutěže Pražského jara o rok dříve nebo stejné umístění na Smetanovské soutěži. Do Radotína následovala svého manžela, evangelického faráře...

 • Männchen Bohumil PhMr. Männchen Bohumil PhMr.

  Narozen 24.7.1918 v Krnově, zemřel 4. ledna 1996 v Radotíně. Lékárník, bydliště od roku 1918 v Radotíně, nám. Č. armády. V letech 1952-1970 byl členem zdravotnické komise MNV, od roku 1970 členem komise kulturní a školské, zakládající člen a první předseda letopisecké komise.  Od roku 1948 předseda farmaceutiské sekce ČSR a člen ÚVOS.  

 • Martínková Marie

  Narodila se roku 1915 v Radotíně, zemřela 29.prosince 1981 tamtéž. Od roku 1923 byla organizována v Dělnické tělovýchovné jednotě jako cvičenka, později cvičitelka a náčelnice. Po roce 1945 usilovala o sjednocení tělovýchovy v Radotíně, pracovala ve výboru Spartaku Radotín, v okresním a krajském cvičitelském sboru a ve výboru ČSTV Praha-západ a to až do své náhlé smrti. Zůstala svobodná.

 • Mašek František

  Narozen 26.července 1890, zemřel v dubnu 1953 v Radotíně. Bydlel v Krokově ulici, pracoval jako úředník. Od roku 1928 do roku 1945 byl starostou obce, starostou Sokola a hasičů. Po roce 1945 byl členem rady Obvodního národního výboru Praha-západ a TJ Spartak Radotín. Byl iniciátorem výstavby vodovodu i jiných akcí pro zvelebení Radotína. Byl bratrem mlynářů Emanuela a Antonína Maška.  

 • Matějovský Jaroslav Matějovský Jaroslav

  Narozen 28.ledna 1901 v Praze, popraven 22.října 1943 v Mnichově. Úředník Malostranské záložny, vedoucí odojové skupiny v Radotíně v době 2.svět. války.  V Radotíně působil jako kulturní pracovník v mnocha spolcích. Byl spoluzakladatelem dramatického sdružení Čechie, funkcionářem místního Sokola a předsedou odbočky svazu československých důstojníků. Byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva.  V létě 1939 zorganizoval vojenskou ilegální skupinu, většinou ze záložních důstojníků,...

 • Mikule František

  Narozen 19.července 1861, Vlachovo Březí, zemřel roku 1925 v Praze. Ředitel Obchodní a živnostenské komory v Praze Zakladatel a sbormistr pěveckého sboru Dalibor, první veřejné vystoupení bylo roku 1913 na oslavách Husových.

 • Nebeský Josef Nebeský Josef

  Narozen 16.dubna 1889, zemřel roku 1966 v Radotíně. Český agrární politik, představitel Národního souručenství V období první republiky byl J. Nebeský generálním tajemníkem Ústřední řepařské jednoty, odpovědným redaktorem Věstníku ústřední jednoty řepařů a významným členem agrární strany. Všeobecně známým se však stal až za okupace, kdy ho E. Hácha v říjnu 1939 jmenoval místo A. Hrubého do čela Národního souručenství. Nebeský byl ve styku s domácím odbojem v Politickém ústředí,...

 • Nebeský Otokar Nebeský Otokar

  Narozen 23.dubna 1858 v Želenicích jako syn gruntovníka Vácslava Nebeského z Želenic č.p.7 a Marie, roz. Sojkové z Mořinky. Zemřel 24.května 1922 v Radotíně. Sedlák na usedlosti čp.1. V roce 1883 se oženil a otec mu předal statek v Radotíně. Byl starostou Okresního výboru zbraslavského, od roku 1883 do roku1918 byl členem obecního zastupitelstva v Radotíně. Z jeho iniciativy byla postavena silnice z Radotína do Velké Chuchle a z Radotína do Černošic. Byl členem spolku rolníků a v době, kdy byl...

 • Nosek Libor Nosek Libor

  Narozen 19. července 1921, zemřel 2. ledna 2013 v Radotíně. Manželka Milena, dcery Jana a Eva. Libor Nosek měl od mládí rád umění a dobře kreslil i maloval. Krátce před zákazem vysokých škol nacisty v roce 1939 byl přijat na pražskou AVU, místo studia však následovalo dva a půl roku totálního nasazení v Německu, Nizozemí a ve Francii. Výtvarné umění nakonec zůstalo jeho – zčásti skrytým – koníčkem, kterému byl věrný celý život. Rozsah i úroveň jeho uměleckého díla tušil jen málokdo,...

 • Novotná Jarmila Novotná Jarmila

  Narodila se 23. září 1907 v Praze v rodině krejčího a zemřela 9. února 1994 New Yorku.  Provdána za barona Jiřího Daubka, dcera Jarmila a syn Jiří.  Svoji uměleckou dráhu zahájila v roce 1925 jako elévka Národního divadla, vystupovala i v kabaretech, hrála též v operetách, vystupovala v českých filmech. Posléze odešla hrát do Milána. V roce 1929 vystupovala v Neapoli, v roce 1933 v Berlíně, v témže roce nastupuje angažmá do Vídně, kde působila až do roku 1938. Od roku 1935 až do roku...

 • Pavel Ota Pavel Ota

  vlastním jménem Otto Popper, narozen 2. července 1930, zemřel 31. března 1973. Spisovatel, novinář, sportovní reportér. Je autorem sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dětství. Ve svých povídkách nám přiblížil svého povedeného tatínka, za nímž dojížděl do Radotína, kde svého času bydlel.  Do roku 1956 pracoval ve zpravodajské a sportovní redakci rozhlasu, krátce pak působil jako sportovní redaktor v časopisech Stadion a Československý voják. Sám byl aktivním...

 • Pechar Josef

  Narozen 30.prosince 1874, zemřel 13.června 1937 v Radotíně. Krejčí a kapelník, celý život bydlel v Radotíně, čp.96. Měl krejčovskou živnost, roku 1900 si zažádal o provozování živnosti kapelnické. Měl vlastní kapelu, se kterou hrával i zbraslavský Jaromír Vejvoda.  

 • Peroutka Milan (Ferda) Peroutka Milan (Ferda)

  Narozen 19.1.1964, zemřel 4.5.2013 v Radotíně. Manželka Ivana - spisovatelka, synové Milan a Jan, dcera Barbora. Bubeník, člen hudební skupiny Olympic, radotínský občan. Ve skupině Olympic Peroutka působil od roku 1986, kdy nahradil Petra Hejduka. Přinesl na svou dobu ostrý, tvrdý zvuk bicích, který Olympic přiblížil k tehdy módní vlně metalu. Od té doby se podílel na všech deskách Olympiku a ještě stihl hrát také s Janem Kalouskem, Jankem Ledeckým nebo Marcelou Březinovou. Od roku 1995 působil...

 • Rak František

  Narozen 13.února 1900 v Kosoři, zemřel 3.ledna 1974 v Praze. V Radotíně žil od roku 1910. Učitel a ředitel měšťanské školy v Radotíně. Byl dlouholetým učitelem, členem a vzdělávatelem Sokola, členem Letopiseckého aktivu. Za války v ilegálním odboji.

 • Říha Jaroslav Říha Jaroslav

  Narozen 18.září 1915 v Radotíně, zemřel 10.července 1972 v Třebotově. Učitel a ředitel základní školy. Celý život zasvětil práci s mládeží, v radotínském Spartaku trénoval žáky fotbal a hokej. Nositel vyznamenání Za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy. Jako podporučík v záloze se v květnu 1945 zúčastnil závěrečných bojů o Radotín.

 • Rose Frank Rose Frank

  Narozen 12. 1. 1896 v Praze, zemřel 8. 1. 1979 v Radotíně. Boxer, herec. Manželka Herta. Frank Rose je pseudonym, občanské jméno František Josef Růžička. Po skončení první světové války jeden z nejlepších českých šampiónských boxerů a rohovníků těžké váhy. Účastnil se desítek boxerských klání, zápasů a exhibicí. Několikrát byl mistrem republiky v boxu. Mezinárodní uznání si vydobyl 2. srpna 1924 na Letné, když se střetl s afroamerickým  reprezentantem Rocky Knightem. Český Radiojournal...

 • Růžička Josef Růžička Josef

  Narozen 19.března 1918 v Červeném Újezdě, zemřel 10.dubna 1982 v Radotíně. obchodník, řidič, dělník Vybudoval známou prodejnu "U Růžičků", byl to člověk aktivní a veřejně činný. Volný čas věnoval studiu archivů a práci pro Letopisecký aktiv, jeho rozsáhlé písemné dílo je uloženo v radotínském archivu. Držitel Československého válečného kříže roku 1939, medaile Za věrnost a brannost, medaile Za chrabrost před nepřítelem, medaile Za zásluhy ČSR I.stupně. Po dobu okupoace byl velitelem ilegální...

 • Rys František Ing. Rys František Ing.

  Narozen 6.listopadu 1919, zemřel 28.ledna 2010 v Radotíně. Zeměměřičský inženýr Od roku 1939 vedl v Sokole atletický oddíl, věnoval se také gymnastice, byl nadšeným sokolem. Po roce 1989 stál u obnovy Sokola. Člen Letopisecké komise od roku 1971.  

 • Šabršula Jan Prof., PhDr., DrSc. Šabršula Jan Prof., PhDr., DrSc.

  Narozen 31.března 1918, zemřel 14.února 2015.   Prof. Jan Šabršula byl přední český romanista, který jako mezinárodně uznávaný lingvista, získal ocenění Rytíř čestné legie. Působil jako řádný profesor francouzské a románské jazykovědy na katedře romanistiky FF UK v Praze v letech 1966–1984, poté od roku 1992 přednášel na katedře romanistiky Ostravské univerzity. Kromě práce v těchto institucích se věnoval další přednáškové činnosti na jiných univerzitách, v Jazykovědném sdružení a...

 • Schmid Václav Schmid Václav

  15.8.1874 nastoupil do radotínské školy jako řídící učitel Václav Schmid.   Po dvacetipětiletém působení na zdejší škole, 28.9.1899, byl za velké slávy jmenován čestným občanem Radotína.  Zemřel 10.3.1911 po čtyřiceti sedmi letech působení v učitelském povolání.

 • Šimáček Vladislav Ing. Šimáček Vladislav Ing.

  Narodil se 19.1.1923 v Kosoři jako syn řídícího učitele, od dětství bydlel v Radotíně, kde 8.12.2016 zemřel.  S manželkou Radmilou, roz. Šillingerovou (19.4.1930 -30.10.2015) měli dvě děti, syna Vladislava, lékaře a dceru Radmilu Michalíkovou, magistru farmacie.  Studoval na Reálném gymnáziu v Praze a na Průmyslové škole chemické během války, kdy se zúčastnil květnových revolučních bojů při osvobození Radotína od okupantů pod vojenským vedením. V roce 1949 absolvoval České vysoké...

 • Sodja Valentin MUDr. Sodja Valentin MUDr.

  Narozen 10.února 1898 v Zabreznici u Bledu ve Slovinské republice, zemřel 3.února 1983 v Radotíně. Pohřben je na urnovém háji na Zbraslavi na Havlíně. Lékař, bydlel v Radotíně čp.87, kde měl až do znárodnění zdravotnictví v roce 1950 ordinaci. Syn Ivan byl také lékařem. Mládí strávil ve Slovinsku, v 1. světové válce bojoval ve Slovinských legiích. Po návratu vystudoval medicínu v Praze. V roce 1927 se usadil jako lékař v Radotíně. Byl to velmi svědomitý a oblíbený lékař, který se zapojil i...

 • Sojka Jaroslav ml. Sojka Jaroslav ml.

  Narozen 11.dubna 1927 v Kloboukách, zemřel 18. srpna 2019 ve věku 92 let. Úředník, od roku 1953 bydlel v Radotíně v čp.6. Jako amatérský hudebník se zúčastňoval kulturního života v obci, byl členem souboru ZaRyL, spolupracoval s obecní knihovnou při kulturních vystoupeních. Od října 1991 byl členem letopisecké komise, které předsedal v letech 1995 až 2006. Jako předseda zorganizoval mnoho přednášek, které Letopisecká komise pořádala  pro veřejnost, sám připravil a...

 • Sojka Jaroslav st. Sojka Jaroslav st.

  Narozen 26.ledna 1891 ve Zbuzanech, zemřel 23.ledna 1973 v Radotíně. Ředitel cukrovaru, v Radotíně bydlel od roku 1953 v čp.6. Syn Jaroslav a dcera Zdenka. Více než čtyřicet let věnoval badatelské práci, kterou zaměřil k dějinám Radotína, rodišti své matky rozené Drchotové, a k dějinám své rodné obce Zbuzany. Nashromáždil velké množství archivního materiálu, který postupně zporacovával a zpřístupňoval v ucelených přehledech. Byl kronikářem a zakládajícím členem Letopiseckého aktivu,...

 • Sojková Zdenka

  Narodila se 8. prosince 1921 v Klobukách u Slaného a zemřela 12. března 2014, byla česká literární historička.  Roku 1948 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté působila jako učitelka ve Štětí a Velké Chuchli. Pod vlivem spolupracovníků se věnovala studiu problematiky slovenského národního obrození, především osobnosti Ľudovíta Štúra. Této problematice se věnovala i ve svých článcích, studiích a knihách.  Je autorkou několika knih o Ľudovítu...

 • Šprunk Jaroslav

  Narozen 26. 8. 1908 v Hořelici Zaměstnanec Janky Radotín jako konstruktér Syn Petr, člen ČF, dcery Jaroslava a Františka Člen sboru Dalibor, v letech 1942-1943 měl vlastní taneční orchestr Akademik, člen orchestru populárního skladatele Jaroslava Vejvody ze Zbraslavi. Byl autorem u nás vůbec první knižní školy hry na bicí nástroje, která byla později v dalších vydáních doplněna o spoluautorství jeho syna Petra Šprunka. Sám hru doma vyučoval a jeho žákem byl mimo jiných ve štítku...

 • Šprunk Petr Šprunk Petr

  Narozen 1938, zemřel roku 1992 Syn zmíněného Jaroslava Šprunka. Po absolvování konzervatoře byl krátce členem orchestru FOK, poté díky svému nadání přešel do České filharmonie jako tympanista. Doplnil školu na bicí nástroje  svého otce. Kromě hry na tympány a obligátního piana vynikal i ve hře na další bicí nástroje (xylofon aj.) a na kytaru. Byl aktivním členem vodáckého oddílu Spartaku Radotín.. Náročný umělecký život ho bohužel dovedl až k dobrovolnému odchodu ze života.

 • Stach Petr Stach Petr

  Narozen 10. března 1949 zemřel 8. srpna 2015 Kulturista, jenž byl uznávanou kapacitou nejen u nás, ale také ve světě. Během své dlouhé sportovní kariéry dosáhl na titul vicemistra světa z roku 1978 a dvojnásobného mistra Evropy z let 1975 a 1977. V letech 1974 - 1978 byl pravidelným držitelem titulu mistra ČSSR a v celkovém úhrnu byl účastníkem více jak 60 československých a mezinárodních soutěží, přičemž na většině z nich byl dekorován některou z cenných medailí. Petr Stach stál za založením...

 • Táborský Miloš Táborský Miloš

  Narozen 11.6.1921 zemřel 13.1.2006 v Radotíně. Manželka Marie, synové Roman a Miloš. Povoláním byl projektant vzduchotechniky, jeho velkým koníčkem byl zpěv a divadlo. Od roku 1939 byl členem pěveckého spolku Dalibor a dramatického sdružení Čechie, kde vytvořil mnoho hlavních rolí. V Čechii působil také jako režisér a funkcionář. Před odchodem do důchodu byl na poloviční úvazek členem sboru Hudebního divadla Karlín a jako externista s Filharmonickým sborem účinkoval v Miláně ve slavné La...

 • Vicena František Vicena František

  Narozen 24.6.1933, zemřel 15.10.1984 Narodil se ve Znojmě do výrazné hudební a divadelní rodiny. Mezi jeho příbuznými byli i houslista Jaroslav Kocian a herec Miroslav Doležal.  Jeho ženou byla herečka Naděžda Prchalová – Vicenová. František Vicena ukončil svůj život dobrovolně – sebevraždou ve věku pouhých jednapadesáti let. Po ukončení středoškolských studií absolvoval v roce 1955 herectví na brněnské JAMU. Po absolutoriu hrál nejprve jednu sezónu v Divadle Vítězslava Nezvala v...

 • Vindyš Josef

  Narodil se roku 1842 v Radimi u Jičína. Vyučil se strojníkem, nastoupil do továrny na dělnické místo, ale velice rychle se vypracoval  a začal pracovat samostatně.  Byl zakladatel a dlouholetý činovník smíchovského Sokola. Zakoupil pozemky u dráhy a od roku 1910 zde jeho továrna s vlastní slévárnou vyráběla tělocvičné nářadí, které Vindyš exportoval po Evropě i do USA. O rok později založil filiálky ve Vilně a v Petrohradě. Vybavoval venkovní i vnitřní tělocvičny po celých...

 • Vindyš Otakar Ing. Vindyš Otakar Ing.

  Narozen 9.4.1889 zemřel 23.12.1949.  Byl již od mládí všestranným sportovcem. Nejdříve hrál znamenitě vI. ČLTK tenis a od roku 1902 i bandy hokej. Přestoupil do SK Slavie. Patřil k hokejovým mušketýrům,  kteří  se  jako  první  seznámili  v roce 1909 v Chamonix s kanadským způsobem hokeje. Zde ještě hrál v útoku, v roce 1911 při zisku titulu  mistra Evropy již byl platným členem obrany. Za svou kariéru získal celkem 3x zlato, 2x stříbro a 1x bronz...

 • Vláčil, František Doc. Dr. Ing., CSc. Vláčil, František Doc. Dr. Ing., CSc.

  Narozen 13.12.1925 zemřel 12.4. 2011 v Radotíně. Manželka Eliška, dcery Zuzana a Alena. Docent na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Kandidoval po svržení totalitního režimu v prvních svobodných volbách v listopadu 1990 a byl zvolen do místního zastupitelstva za tehdejší Občanské fórum. Po dvě funkční období byl zástupcem starosty a čtyři období předsedou komise životního prostředí. Jeho zásluhou se vyjasnil vztah mezi cementárnou a obcí v tom smyslu, že postupně její výroba přestala...

 • Vodenka Bohunil MUDr. Vodenka Bohunil MUDr.

  První radotínský praktický lékař, přišel roku 1899. Byl také dlouholetým starostou Sokola, za jeho starostování byla r. 1932 postavena sokolovna, která slouží dodnes.

 • Winkler Karel Winkler Karel

  Zemřel 11. září 2020 ve věku 86 let. Zakládající člen radotínského oddílu atletiky a oblíbený trenér, který se dlouhé roky věnoval převážně mládeži. Místní atletický oddíl byl založen v září 1963. Fungoval v rámci tehdejší TJ Spartak Radotín. Hlavním důvodem pro jeho vznik byla výstavba atletického stadionu, s níž se začalo v roce 1960. Karel Winkler stál u zrodu nového sportovního oddílu a aktivní práci s mládeží se věnoval až do roku 2010. Se svými svěřenci opakovaně dosáhl na...

 • Žižková Hana Žižková Hana

  Narodila se 6.6.1948 v Radotíně, zemřela 27.6.2007. Manžel Jiří, synové Daniel a Ondřej elektromechanička, prodavačka, mistrová odborné výchovy V prvních svobodných volbách v listopadu 1990 byla zvolena do místního zastupitelstva za Občanské fórum. Stala se členkou pražské privatizační komise. Byla zakládající členkou místní organizace ODS v Radotíně, na místním úřadě pracovala nejprve jako tajemnice, posléze zástupkyně starosty a v letech 2002 - 2006 zastávala funkci radotínské starostky. Roku...

Záznamy: 1 - 82 ze 82

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode