Martínková Marie

Narodila se roku 1915 v Radotíně, zemřela 29.prosince 1981 tamtéž.

Od roku 1923 byla organizována v Dělnické tělovýchvné jednotě jako cvičenka, později cvičitelka a náčelnice. Po roce 1945 usilovala o sjednocení tělovýchovy v Radotíně, pracovala ve výboru Spartaku Radotín, v okresním a krajském cvičitelském sboru a ve výboru ČSTV Praha-západ a to až do své náhlé smrti. Zůstala svobodná.

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode