Balý Václav

Balý Václav

Narozen 20.11.1887 v Chaloupkách okr. Hořovice, zemřel 16.8.1944 v koncentračním táboře ve Zweibrückenu.

Vyučený strojní zámečník, v Radotíně bydlel od roku 1926, syn Štěpán.

Od roku 1929 byl členem obecního zastupitelstva za KSČ. V době okupace zorganizoval z funkcionářů KSČ ilegální skupinu, tzv. "starou", jejímž úkolem bylo opatřovat peníze, kterých bylo třeba na úkony, které si komunistická strana dala. Těsně po okupaci přišel s návrhem, aby KSČ v Radotíně rozšiřovala ilegální tiskoviny. K tomuto účelu opatřoval papír z Bratrství, kam byl přivážen závozníky, kteří rozváželi zboží na prodejny. Tak se tisklo podle Rudého práva a jiných tiskovin vydávaných ilegálním ústředím KSČ i podle odposlouchaného vysílání z Moskvy a Londýna.
Do Radotína přivedl Václav Balý i mnoho osob gestapem pronásledovaných a mnozí našli v Radotíně i několikaměsíční útulek.
Poprvé byl zatčen již v roce 1939 při příchodu Němců a po týdnu propuštěn. Podruhé v roce 1942, po šesti týdnech propuštěn. Znovu byl zatčen 11.9.1943 a již se nevrátil, zemřel v Zweibrückenu 16.8.1944.

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode