Vláčil, František Doc. Dr. Ing. CSc

Vláčil, František Doc. Dr. Ing. CSc

Narozen 13.12.1925 zemřel 12.4. 2011 v Radotíně.

Manželka Eliška, dcery Zuzana a Alena.

Docent na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Kandidoval po svržení totalitního režimu v prvních svobodných volbách v listopadu 1990 a byl zvolen do místního zastupitelstva za tehdejší Občanské fórum. Po dvě funkční období byl zástupcem starosty a čtyři období předsedou komise životního prostředí. Jeho zásluhou se vyjasnil vztah mezi cementárnou a obcí v tom smyslu, že postupně její výroba přestala obtěžovat radotínské občany. Zasloužil se také o dlouholeté přátelské vztahy navázané s Burglengenfeldem - městem, kde též působí též cementárna na okraji zástavby. 

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode