Nebeský Josef

Nebeský Josef

Narozen 16.dubna 1889, zemřel roku 1966 v Radotíně.
Český agrární politik, představitel Národního souručenství
V období první republiky byl J. Nebeský generálním tajemníkem Ústřední řepařské jednoty, odpovědným redaktorem Věstníku ústřední jednoty řepařů a významným členem agrární strany. Všeobecně známým se však stal až za okupace, kdy ho E. Hácha v říjnu 1939 jmenoval místo A. Hrubého do čela Národního souručenství.
Nebeský byl ve styku s domácím odbojem v Politickém ústředí, podporoval jej finančně a podporoval také linii generála Eliáše. 
V roce 1947 byl Josef Nebeský postaven před Národní soud, který jej však osvobodil. V prosinci 1948, kdy už úřadovala komunistická policie a justice, byl znovu zatčen a odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Nejvyšší soud v březnu 1992 rozsudek zrušil a znovu potvrdil rozhodnutí z roku 1947.

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode