Macháček Josef

Macháček Josef

Narozen 31.ledna 1818 v Radotíně, zemřel 17.března 1870 ve Dvoře Králové.

Čelný představitel našeho národa v době obrozenecké.

Roku 1848 byl zvolen do zemského sněmu, v důsledku událostí tohoto roku byl zatčen a souzen. Měl tři dcery, které se intenzivně zúčastňovaly kulturního života v Radotíně. Byl přítelem Dr. Riegra, společně vymohli povolení k vydávání českého časopisu, který také společně vydávali. Jak na českém sněmu i na říšské radě ve Vídni Macháček obhajoval a bil se za české požadavky. 29.června 1989 mu byla při oslavě 50letého výročí zrušení roboty zasazena pamětní deska na rodný dům čp. 6.

Kontakt

VobRadotin

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode